Vind en deel informatie over werkdruk bij jouw universiteit

Op deze site delen we de werkdrukoplossingen en werkdrukaanpak bij onze universiteiten, zodat we van elkaar kunnen leren. Heb je informatie over werkdruk aanpak die je hier wilt delen? Stuur die naar naar ons toe fnv@uu.nl

Uit recent onderzoek van de vakbonden blijkt dat 7 op de 10 universiteitsmedewerkers kampt met hoge tot zeer hoge werkdruk. In het onderhandelaarsakkoord is afgesproken dat elke universiteit voor het eind van dit jaar een plan van aanpak oplevert over het terugdringen van de werkdruk en het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. (Bron: site FNV)

Wij zijn de FNVledengroep van de Universiteit Utrecht en we willen ons sterk maken voor het terugdringen van de werkdruk.

Contact:
fnv@uu.nl

13 november 2017