FNV

Rapport werkdruk

Handreiking: Stappenplan FNV werkdruk universiteiten:

AANLEIDING Tijdens de achterbanraadplegingen voor de cao Nederlandse Universiteiten is zeer nadrukkelijk naar voren gekomen dat de medewerkers vooral tegen de hoge werkdruk te hoop liepen. Dat geldt voor het wetenschappelijk personeel, maar ook, vanwege de vele reorganisaties en bezuinigingen, voor het ondersteunend personeel. De roep om oplossingen voor het terugdringen van de werkdruk was zo groot dat een verhoging van het loon als minder urgent werd beschouwd.

De FNV heeft de handschoen opgepakt en een enquête uitgezet, niet alleen om te peilen hoe hoog de werkdruk bij de medewerkers van de universiteiten wordt ervaren, maar ook om te vragen welke problemen of redenen nu precies deze hoge werkdruk veroorzaken en wat zij zelf als oplossing(en) voorstellen. Deze enquête is massaal ingevuld door maar liefst ruim 2500 respondenten, en is voor de FNV een bron van inspiratie om aan de slag te gaan om de hoge werkdruk bij de universiteiten aan te pakken. Tegelijkertijd is het onderwerp aan de cao-tafel besproken en is met de VSNU een duidelijke afspraak gemaakt over het terugdringen van de werkdruk op alle universiteiten voor zowel wetenschappelijk als ondersteunend personeel.

CONCLUSIES ENQUÊTE WERKDRUK Een ruime meerderheid van de medewerkers ervaart werkdruk hoog tot zeer hoog: 67% Wetenschappelijk personeel: 79% Ondersteunend en beheerspersoneel: 51% Vooral leeftijdsgroep 36 – 45 jaar: 74% 75% van de medewerkers ziet toename werkdruk afgelopen 3 jaar 45% werkt door tijdens ziekte 78% van het Wetenschappelijk personeel werkt ´s avonds en in de weekenden

Meer